NTMB-richtlijnen

Natuurtechnische milieubouw of kortweg infrastructuurwerken natuurvriendelijk plannen, inrichten, uitvoeren en beheren.

 

3 manieren om NTMB toe te passen

. werken op een natuurvriendelijke manier uitvoeren voorbeelden: bodemverdichting voorkomen, al voor de aanleg nadenken over beheer achteraf, verstoring van fauna en flora minimaliseren, uitgegraven grond zo veel mogelijk ter plekke een nieuwe bestemming geven, waar mogelijk lokale topografie van het landschap volgen, waterinfiltratie maximaal bevorderen, enz ...

. een natuurvriendelijke constructie maken voorbeelden: kiezen voor zachte of getrapte hellingen of getrapte oevers, waar nodig mitigerende maatregelen treffen zoals fauna-passages onder of over (water)wegen: cotunnels, ecoduikers, ecoducten…, aangepaste buisvijzels of vistrappen aanleggen die de vismigratie bevorderen, enz ...

.met natuurvriendelijke materialen werken voorbeelden: spontane begroeiing toelaten of kiezen voor inheemse, standplaats geschikte soorten, werken met materialen waarvan de functie na verloop van tijd kan overgenomen worden door de natuur, zoals eenjarige graszaden, bio-afbreekbare anti-erosiematten of oeververstevigingen, enz …

 

Het is niet voldoende om die aandachtspunten in richtlijnen voor bestekken voor de aanneming van werken te gieten. De hele keten moet zich aanpassen. Zowel opdrachtgever als studiebureau moeten van deze zienswijze doordrongen worden. Producenten en leveranciers zullen maar wat graag de gepaste producten aanleveren. De aannemer en beheerder verwerken en onderhouden het geheel zoals voorgeschreven. Dan pas kan dit een geslaagd natuurversterkend geheel vormen.

Om deze werkwijze echt ingang te laten vinden en verder te laten groeien is er samenwerking en kennisuitwisseling nodig. Met dit doel werd het NTMB–zorgsysteem ontwikkeld.
Producenten en leveranciers die het NTMB-zorgsysteem in hun bedrijf toepassen, bewerkstelligen een betere uitvoering van de natuurtechnische milieubouw. Het aanleveren van de juiste materialen met uitgebreide technische omschrijving en plaatsingsvoorschriften, maken dat de werken optimaal kunnen uitgevoerd worden.
Het verzamelen en verspreiden van kennis over deze materialen en technieken moet het vertrouwen in deze versterken.

 

 

 

 

 

Geef je e-mailadres in om verder te gaan naar de pagina.

Geef je e-mailadres in om verder te gaan naar de pagina.

Foutieve ingave